Bug Eye-Bahir Nikli Hui

پھُولی پھُولی آنکھوں والا- مینڈک کی آنکھوں کی طرح والا